02
Sty
2017

Zasady badawcze

Prowadzenie badań naukowych podporządkowane powinno być następującym zasadom:

Twój komentarz
Czytaj więcej...
02
Sty
2017

Błędy badawcze

Prowadzenie badań naukowych podporządkowane być powinno teorii a nie dydaktyce. Błędy metodologiczne mają najczęściej tym podobne przyczyny: 

Twój komentarz
Czytaj więcej...
02
Sty
2017

Hipoteza badawcza

Hipoteza badawcza jest hipotezą naukową, postulatem w obszarze analizowanej jednostki, o zdyscyplinowane metodologicznie sprawdzenie, jak operując zmienną warunkującą (niezależną tzn. nad która badacz ma kontrolę) na stan zmiennej uwarunkowanej (zależnej tzn. obserwowanej; mierzonej) wyjaśnić problem badawczy. 

Twój komentarz
Czytaj więcej...
03
Gru
2018

Dlaczego hipoteza badawcza powinna być zdaniem twierdzącym

Wybrana dyscyplina nauk empirycznych tworzy i/lub gromadzi wiedzę o zależnościach zmiennych, a nie o braku tych zależności. Tych zależności w badanym zjawisku, w danym przedziale czasu jest skończona liczba. Wiedza ta zawarta jest w zdaniach twierdzących, a nie przeczących.

Twój komentarz
Czytaj więcej...

Strona 1 z 18