Chronometrażysta (ang. Timekeeper) jest odpowiedzialny za pilnowanie czasu. Podczas pierwszego wejścia na scenę zademonstruj (spróbuj przemawiać w szczególności do gości) urządzenie sygnalizacyjne, rolę oraz wartości, jakie wynikają z obecności chronometrażysty. Raportując na końcu spotkania imiennie pochwal mówców, przypominając w szczególności temat dnia.

Dalej
W górę