Ciało mówcy może być skutecznym narzędziem do podkreślenia i doprecyzowania słów, których używasz, jednocześnie wzmacniając swoją szczerość i entuzjazm. Mowa ciała to gesty i mimika, ale i kontakt wzrokowy, stosowny wygląd (dobór stroju, fryzury), postawa ciała, miejsce na scenie i wiele innych aspektów. Jakie by one nie były, muszą być szczere, naturalne i zgodne (adekwatne) z przekazem werbalnym

Dalej
W górę