Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Enumeracja przypomniana na profilu instagramowym R. Kosowicza to paralelizm polegający na wymienieniu w szeregu analogicznie zbudowanych zdań. Wyliczane elementy mają zwykle przynajmniej jedną cechę wspólną, ale niekoniecznie łączą się pod względem semantycznym. Ciągi wyliczeniowe łączą w sobie po pierwsze – żywioł, a właściwie ułudę, dosłowności (uporządkowania, zbiorowości, ładu), po drugie – metaforyczności (nieskończoności, pojedynczości, kreatywności).

Dalej
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Asyndeton (gr. ἀσύνδετον asýndeton, od ἀσύνδετος asýndetos – „niepołączony, bez spójników”) – konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych polegająca na łączeniu zdań lub ich części bez użycia spójnika. Np.: Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem; Miasto. Masa. Maszyna; Wolność, równość, braterstwo.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeśli anafora to powtórzenie na początku zdania, epifora to powtórzenie na końcu, czas na powtórkę zarówno na początku, jak i na końcu zdania. Przypomina o tym środku stylistycznym Joanna Wrycza-Bekier – autorka książek specjalistycznych i beletrystycznych na łamach swojego bloga poradnikpisania.pl. Przykład: Zgiń, maro, zgiń!; Muzyka słuchana z tobą więcej niż muzyką, I chleb z tobą łamany był więcej niż chlebem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Aliteracja (z łac. ad + litera) – powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers. Np.: biją Boże bębny, Zwierzęca zajadłość.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Epifora, także epistrofa – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. (1 Kor 13:11).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeśli miałbym polecić szkolenie z uważnego słuchania, poleciłbym... klub Toastmasters a dokładniej, kiedy odwiedzisz klub i bierzesz na siebie rolę gramatyka. Bycie gramatykiem to ćwiczenie mające na celu poprawę umiejętności słuchania oraz komentowanie pozytywnych i negatywnych zastosowań języka podczas spotkania. Obejmuje aspekty gramatyki, ale także logiki i retoryki. Lista najbliższych klubów w linku poniżej.

Dalej
W górę