Główny Oceniający jest ewaluatorem wszystkiego i wszystkich, co ma miejsce podczas spotkania; kogokolwiek, kto przyczynił się do zaplanowania i zrealizowania programu spotkania klubowego. Kto pojawił się choć raz na spotkaniu Klubu Toastmasters wie, że właśnie wielowymiarowa ocena każdego z występujących − przebiegająca merytorycznie, ale w bezpiecznych ramach czyni z tego systemu uczenia społecznościowego (ang. Crowd learning) szkołę unikalną.

Dalej

Ciało mówcy może być skutecznym narzędziem do podkreślenia i doprecyzowania słów, których używasz, jednocześnie wzmacniając swoją szczerość i entuzjazm. Mowa ciała to gesty i mimika, ale i kontakt wzrokowy, stosowny wygląd (dobór stroju, fryzury), postawa ciała, miejsce na scenie i wiele innych aspektów. Jakie by one nie były, muszą być szczere, naturalne i zgodne (adekwatne) z przekazem werbalnym

Dalej

Społeczność Toastmasters dobrze wie co to znaczy feedback. Aplauz po wystąpieniu, ocena pisemna mowy, przyjacielska pogawędka na przerwie, rzeczowa rozmowa po spotkaniu, list po przemowie. A jak mówisz do lustra twoje odbicie i echo pokoju to... dane zwrotne, ale czy jest to feedback? Przypomnę potencjał informacji zwrotnej oraz jej istotę.

Dalej

Zapewnienie innym członkom pomocnych, konstruktywnych ocen, jak wynika np. z zasad Toastmasters, jest kluczowe, a to tym bardziej, kiedy oceniany jest 'świeży' członek klubu.

Dalej

Jeśli miałbym polecić szkolenie z uważnego słuchania, poleciłbym... klub Toastmasters a dokładniej, kiedy odwiedzisz klub i bierzesz na siebie rolę gramatyka. Bycie gramatykiem to ćwiczenie mające na celu poprawę umiejętności słuchania oraz komentowanie pozytywnych i negatywnych zastosowań języka podczas spotkania. Obejmuje aspekty gramatyki, ale także logiki i retoryki. Lista najbliższych klubów w linku poniżej.

Dalej

Oceniający przemówienie (ang. Evaluator) daje w Toastmasters ocenę o wywiązaniu się z przemówienia czy roli. Jeśli masz poprawić swoje umiejętności przemawiania czy przywódcze, musisz nauczyć się dawać i otrzymywać rzeczowe, treściwe informacje zwrotne, które zmotywują i rzeczywiście pomogą odbiorcy.

Dalej

Każdego dnia angażujemy się w spontaniczne przemawiania. W rozmowie w windzie – improwizujesz, zapytany o opinię lub podsumowanie zadania w pracy – improwizujesz. Ta część programu w klubie Toastmasters doskonali umiejętność tworzenia improwizowanej odpowiedzi, która jest sensowna, przekonująca i angażująca.

Dalej

Krew krzepnie (tzw. czas protrombinowy) w normie w przedziale12-16 sekund. Czas zatem to życie. Czas to pieniądz. I w klubie Toastmaster liczy się czas. Chronometrażysta (ang. Timekeeper) jest odpowiedzialny za pilnowanie czasu. Podczas pierwszego wejścia na scenę zademonstruj (spróbuj przemawiać w szczególności do gości) urządzenie sygnalizacyjne, rolę oraz wartości, jakie wynikają z obecności chronometrażysty. Raportując na końcu spotkania imiennie pochwal mówców, przypominając w szczególności temat dnia.

Dalej

Gdy słowa i myśli płyną gładko i swobodnie słuchacze nie będą błądzić myślami. Z drugiej strony nie wpadnij w arogancję, bowiem takim stylem mówienia wprawisz słuchaczy w zakłopotanie. Pomocny w tym jest Kontroler płynności (ang. Ah-Counter).

Dalej
W górę