Toastmasters to ustandaryzowana, uznana na całym świecie platforma dla mówców publicznych i liderów. Trudno szukać alternatywy o takiej skali i reputacji. Chyba, że znasz, to napisz mi.

Główny Oceniający jest ewaluatorem wszystkiego i wszystkich, co ma miejsce podczas spotkania; kogokolwiek, kto przyczynił się do zaplanowania i zrealizowania programu spotkania klubowego. Kto pojawił się choć raz na spotkaniu Klubu Toastmasters wie, że właśnie wielowymiarowa ocena każdego z występujących − przebiegająca merytorycznie, ale w bezpiecznych ramach czyni z tego systemu uczenia społecznościowego (ang. Crowd learning) szkołę unikalną.

Dalej

Epifora, także epistrofa – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. (1 Kor 13:11).

Grecy mieli dwa słowa oznaczające różnice między doświadczeniami czasu — chronos i kairos. Jednak czas w sensie jakościowym (kairos) i czas w sensie ilościowym (chronos) to nie dylemat greckiej dialektyki. Co zrobić, aby nie dać się sprowadzić do samego chronos? Czy dylemat miedzy chronos a kairos można zaprząc do pracy?

Dalej

Asyndeton (gr. ἀσύνδετον asýndeton, od ἀσύνδετος asýndetos – „niepołączony, bez spójników”) – konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych polegająca na łączeniu zdań lub ich części bez użycia spójnika. Np.: Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem; Miasto. Masa. Maszyna; Wolność, równość, braterstwo.

Kairos (z gr. καιρός, czas jako chwila, wydarzenie) w retoryce oznacza najlepszy czas dla wypowiedzi – takiej, która ma nas do czegoś przekonać. To moment, w którym wszystkie okoliczności sprzyjają do zabrania głosu w dany sposób i w danej sprawie. Jeśli mówca chce, żeby jego przekaz wywarł silne wrażenie na słuchaczach i został zapamiętany, będzie komponował wypowiedź tak, żeby była jak najbardziej aktualna, i zabierze głos wtedy, kiedy sytuacja będzie idealna dla tego, co chce przekazać.

Dalej

Aliteracja (z łac. ad + litera) – powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers. Np.: biją Boże bębny, Zwierzęca zajadłość.

Enumeracja przypomniana na profilu instagramowym R. Kosowicza to paralelizm polegający na wymienieniu w szeregu analogicznie zbudowanych zdań. Wyliczane elementy mają zwykle przynajmniej jedną cechę wspólną, ale niekoniecznie łączą się pod względem semantycznym. Ciągi wyliczeniowe łączą w sobie po pierwsze – żywioł, a właściwie ułudę, dosłowności (uporządkowania, zbiorowości, ładu), po drugie – metaforyczności (nieskończoności, pojedynczości, kreatywności).

Dalej

Bardzo wiele czasu spędzamy w pracy i nie ma znaczenia czy to jest wielka korporacja, mały startup czy nasza własna firma. A jak wiele inwestujemy w to by nasze życie zawodowe było lepsze względem relacji, eksploatacji pokładów kreatywności, koncentracji w organizacji w której pracujemy? Temat podsunęła mi przyjaciółka, proponując prostą zabawę, o czym powiem na zakończenie. 

Dalej

Jeśli anafora to powtórzenie na początku zdania, epifora to powtórzenie na końcu, czas na powtórkę zarówno na początku, jak i na końcu zdania. Przypomina o tym środku stylistycznym Joanna Wrycza-Bekier – autorka książek specjalistycznych i beletrystycznych na łamach swojego bloga poradnikpisania.pl. Przykład: Zgiń, maro, zgiń!; Muzyka słuchana z tobą więcej niż muzyką, I chleb z tobą łamany był więcej niż chlebem.

Społeczność Toastmasters dobrze wie co to znaczy feedback. Aplauz po wystąpieniu, ocena pisemna mowy, przyjacielska pogawędka na przerwie, rzeczowa rozmowa po spotkaniu, list po przemowie. A jak mówisz do lustra twoje odbicie i echo pokoju to... dane zwrotne, ale czy jest to feedback? Przypomnę potencjał informacji zwrotnej oraz jej istotę.

Dalej

Wiceprezes ds. edukacji (z ang. Vice President Education, VPE; potocznie nazywany Edu) promuje, zachęca, planuje wystąpienia członków klubu, weryfikuje ukończenie projektów oraz ogólnie jest jak źródło odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich przejawów edukacji w klubie m.in. pomaga członkom w pełni zrozumieć ich role, służy informacją dot. Toastmasters Pathways, konkursów i programu mentorskiego.

Dalej

Jeśli miałbym polecić szkolenie z uważnego słuchania, poleciłbym... klub Toastmasters a dokładniej, kiedy odwiedzisz klub i bierzesz na siebie rolę gramatyka. Bycie gramatykiem to ćwiczenie mające na celu poprawę umiejętności słuchania oraz komentowanie pozytywnych i negatywnych zastosowań języka podczas spotkania. Obejmuje aspekty gramatyki, ale także logiki i retoryki. Lista najbliższych klubów w linku poniżej.

Dalej
W górę