VUKA (Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)

Akronim –VUKA (ang. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) użyty po raz pierwszy w 1987 roku, przez W.Bennisa i B.Nanusa do opisywania lub refleksji nad zmiennością , niepewnością , złożonością i niejednoznacznością warunków. US Army War College wprowadziło pojęcie VUCA do opisania zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych zjawisk końca zimnej wojny . Pojęcie VUKAS kojarzone jest w kontekście przywództwa i ma zastosowanie w wielu organizacjach, od korporacji nastawionych na zysk po edukację.

Utworzono: 17 sierpień 2021
W górę