Rachunek kosztów - definicja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rachunek kosztów i wyników jest paletą czynności zmierzających do systemowego ujęcia kosztów i wyników, a tym samym do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem.

Obecnie tradycyjne metody rachunku kosztów tracą na znaczeniu na korzyść elastycznych i adaptacyjnych schematów kontroli: Kaizen-costing, standard-costing, target-costing, time-driven activity based costing, backflush accounting czy value stream costing.

Utworzono: 23 maj 2021
W górę