Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ jest katalogiem on-line, który indeksuje i zapewnia dostęp do wysokiej jakości czasopism recenzowanych. Wszystkie usługi DOAJ są bezpłatne.

Na 21.09.2017 znajdowało się w bazie czasopism i 2596027 artykułów.