Paradygmat

Paradygmat badawczy (antonim: dogmat) to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Wzrost refleksyjności badawczej w naukach o zarządzaniu jest możliwy dzięki diagnozie źródeł i zasad naukowo uznawanych sposobów widzenia świata.

Sam Kuhn o paradygmacie: nazywam w ten sposób mianowicie powszechnie uznawane osiągnięcia naukowe, które w pewnym czasie dostarczają społeczności uczonych modelowych problemów i rozwiązań. Jednak wykorzystywanie teorii, metodologii i założeń epistemologicznych jako argumentów ontologicznych potwierdzających prawdziwość nowej teorii, mija się z sensem paradygmatu. Paradygmat zawsze jest konsensusem, nie aksjomatem.

Wybór paradygmatu ma wpływ na dobór metod badawczych. Nie ma jednak zgody badaczy w kwestii fundamentalnych założeń poznawczych nauk o zarządzaniu. Możesz zatem wyjść od jednego paradygmatu ale posiłkować się terminologią z innego lub skorzystać z więcej niż jednego paradygmatu (czy to logiczne? A czy musi być?), ale jak uzasadnisz takie postępowanie? 

Źródła: 

  • Popularna Encyklopedia Powszechna, J. Pieszczachowicz (red.), Kraków 1998, s. 86.
  • Kuhn Thomas S., Ostromęcka Helena, Nowotniak Justyna., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009, Wydawnictwo Aletheia, s.10