Nadrzędna kategoria: Warsztaty

Na pierwszym spotkaniu z cyklu Warsztat ABMTM ustalimy pre-strategię. W tym celu zastosujemy autorską metodę detekcji wartości oraz ustalimy, kto jest zaangażowany w projekt, jakie role chce objąć oraz jakie zadania należy wykonać, aby stworzyć organizację jako stabilny system i sieć. Warsztaty wstępne są punktem wyjścia do stworzenia polityki partnerstw, oraz analizy otoczenia, co jest treścią #2 spotkania.

#1 warsztat ma ustalić zadania czekające organizację. Taka transparentność jest konieczna do zbudowania zaufania. Jeśli tylko dobrze sie czujemy, ale nie ma zaufania, zadania napotykają opór. Zadania i role sami uczestnicy wezmą na siebie, ustalą także sami jakie wskaźniki mogą mierzyć skuteczność i postęp w przebiegu zadań. (zadanie=działanie+rola). Role są płynne, tzn. 1 osoba może mieć wiele ról, ważne żeby sama wzięła na siebie rolę, bowiem do roli przyporządkowane są zasoby i decyzyjność, czyli pewna miara swobody). Tylko ludzie poprzez dobrowolność i zakres swobody działają skutecznie.

W górę