Międzynarodowa konferencja: Modele Biznesu – Wyzwania Strategiczne


Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-modele-biznesu-wyzwania-strategiczne
http://www.wsb.pl/chorzow/formularz-zgloszenia
Calendar:
Nauka
Date:
26-04-2018