Finanse w płaskim świecie. Globalizacja – Cyfryzacja – Zrównoważony rozwój


Stworzenie platformy do szerokiej dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy naukowcami, dydaktykami praktykami na temat wpływu, globalizacji, technologii cyfrowych i koncepcji zrównoważonego rozwoju na finanse i proces zarządzania finansowego jednostek biznesowych oraz jednostek sektora publicznego.
Zmiany: technologiczne, rynkowe, instytucjonalne, społeczne i prawne zachodzące w światowej i krajowej praktyce gospodarczej sprawiają, że finanse prywatne i publiczne zachowują niezmienną atrakcyjność jako obszar eksploracji naukowej. Wierzymy, że Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów, organizowana w cyklu dwurocznym od roku 2000, znalazła sobie już miejsce w kalendarzu spotkań teoretyków i praktyków bankowości i finansów. Adresowana zarówno do reprezentantów świata nauki, jak i do przedstawicieli praktyki gospodarczej, stała się ona forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami
gospodarczymi oraz profesjonalistami.
Calendar:
Nauka
Date:
27-09-2018 - 28-09-2018