I Forum Metropolitalne

Tematyka Forum oscylując wokół wiodących problemów i koncepcji rozwoju metropolii koncentruje się na roli i znaczeniu uczelni wyższych w budowaniu wartości metropolii.
Calendar:
Nauka
Date:
23-05-2019 10:00 - 12:00