V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji; prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości. Zapisy: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=KIIP,4893
Udział w obradach konferencji dla doktorantów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów MBA Akademii WSB jest bezpłatny.
Calendar:
Nauka
Date:
29-05-2019 - 30-05-2019