Kierunki zmian systemu podatkowego w Polsce w 2018 roku

Seminarium adresowane jest do: studentów, wykładowców, jak również praktyków biznesu zainteresowanych najnowszymi zmianami w prawie podatkowym, a w szczególności nowymi regulacjami w podatku dochodowym, obowiązkami związanymi z Jednolitym Plikiem Kontrolnym czy  mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Główny prelegentem będzie dr Jan Purzyński – adiunkt w WSB w Chorzowie.

Calendar:
Nauka
Date:
18-01-2018 16:00 - 18:30