Konferencja: Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw -przesłanie abstraktu

Calendar:
Instytut Przedsiębiorczości i Innowacji
Date:
31-03-2018