Seminarium "Zarządzanie procesami w Firmie-idei"

Celem seminarium jest prezentacja i analiza wybranych problemów z zakresu zarządzania procesami w Firmie-Idei oraz określenie sposobów ich rozwiązywania, z uwzględnieniem zarówno identyfikacji i oceny realizowanych procesów, jak i ich projektowania i doskonalenia. Przedstawione będą z jednej strony modele i koncepcje ogólne, odzwierciedlające szczególne cechy Firmy-Idei jako obiektu analizy, a z drugiej – problemy i narzędzia wykorzystywane dla celów realizacji procesów w wybranych obszarach jej funkcjonowania. Program: http://www.wsb.pl/chorzow/sites/wsb.pl.chorzow/files/Konferencje/Biblioteka/program_seminarium-09.03.2018-wsb-chorzow.pdf
Calendar:
Instytut Przedsiębiorczości i Innowacji
Date:
09-03-2018 9:00 - 13:00