Kreatywne rytuały

Autorstwa Piotr Janulek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Bardzo wiele czasu spędzamy w pracy i nie ma znaczenia czy to jest wielka korporacja, mały startup czy nasza własna firma. A jak wiele inwestujemy w to by nasze życie zawodowe było lepsze względem relacji, eksploatacji pokładów kreatywności, koncentracji w organizacji w której pracujemy? Temat podsunęła mi przyjaciółka, proponując prostą zabawę, o czym powiem na zakończenie. Rytuały mogą być skuteczną strategią doskonalenia naszego życia zawodowego. Mogą pomóc nam w tym by nasze postępowanie przypominało to do jakiego dążymy już dawno. Obecnie firmy jak i pojedynczy ludzie muszą stawić czoła wielkim wyzwaniem. Trzeba sobie radzić z niskim poziomem zaangażowania pracowników, wysokim poziomem stresu i lęku, odhumanizowaniem pracy, efektami źle przeprowadzonej reorganizacji. Te problemy wymagają wieloaspektowego zestawu strategii dzięki którym, tworzymy bardziej uwrażliwione na ludzi i kreatywne miejsce pracy rządzące się właściwym zbiorem wartości.

Dalej

Potencjał informacji zwrotnej

Autorstwa Piotr Janulek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Społeczność Toastmasters dobrze wie co to znaczy feedback. Aplauz po wystąpieniu, ocena pisemna mowy, przyjacielska pogawędka na przerwie, rzeczowa rozmowa po spotkaniu, list po przemowie. A jak mówisz do lustra twoje odbicie i echo pokoju to... dane zwrotne, ale czy jest to feedback? Przypomnę potencjał informacji zwrotnej oraz jej istotę.

Dalej
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeśli miałbym polecić szkolenie z uważnego słuchania, poleciłbym... klub Toastmasters a dokładniej, kiedy odwiedzisz klub i bierzesz na siebie rolę gramatyka. Bycie gramatykiem to ćwiczenie mające na celu poprawę umiejętności słuchania oraz komentowanie pozytywnych i negatywnych zastosowań języka podczas spotkania. Obejmuje aspekty gramatyki, ale także logiki i retoryki. Lista najbliższych klubów w linku poniżej.

Dalej
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podręcznik Toastmasters z 1936 r. określa typowy sens „gorących pytań”. W instrukcji czytamy: „służy nieformalnej dyskusji, w której każdy członek powinien uczestniczyć, z wyjątkiem tych, którzy zostali wyznaczeni jako mówcy w regularnym programie. Celem jest postawienie każdego członka 'na nogi'”.

Dalej

Budżet – od celów do zadań

Autorstwa Piotr Janulek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Budżet jest jednym z języków, którym „tłumaczymy" sobie cele na zadania, stanowiąc informację płynącą od ośrodka decyzji do ośrodka działań. Stopień precyzji jego „gramatyki” zależy od poziomu zarządzania oraz systemu (stylu) zarządzania[1].  Budżet to – parafrazując klasyka − skierowanie środków w właściwe miejsce, zamiast zastanawiania się, gdzie się ‘rozeszły’.

Dalej
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jedni działają skutecznie w sztywnych ramach, innym zupełnie to nie służy. Jedni stawiają sobie wymagające cele, inni realizują cele, jeśli są przez kogoś motywowani. Badaczka Gretchen Rubin zajęła się tematem budowania nawyków i stworzyła autorski model 4 tendencji, w zależności jak reagujemy na oczekiwania.

Dalej

Zmienna

Autorstwa Piotr Janulek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przejście od poziomu pojęciowego do poziomu empirycznego wymaga przekształcenia pojęć i koncepcji wyłonionych w toku badań literaturowych w zmienne. Zmienne za K. Konarzewskim to nazwy wraz z ich zbiorami zmierzonych wartości. Zmienna  ma przynajmniej dwa stany.

Dalej

Oceniający mowę ciała

Autorstwa Piotr Janulek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ciało mówcy może być skutecznym narzędziem do podkreślenia i doprecyzowania słów, których używasz, jednocześnie wzmacniając swoją szczerość i entuzjazm. Mowa ciała to gesty i mimika, ale i kontakt wzrokowy, stosowny wygląd (dobór stroju, fryzury), postawa ciała, miejsce na scenie i wiele innych aspektów. Jakie by one nie były, muszą być szczere, naturalne i zgodne (adekwatne) z przekazem werbalnym

Dalej
W górę