Innoget

Autorstwa Piotr Janulek

Innoget to globalna sieć dla innowacyjnych przedsiębiorstw, naukowców, Start-up'ów, ekspertów.

Infona

Autorstwa Piotr Janulek

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Elsevier

Autorstwa Piotr Janulek

Wydawnictwo naukowe publikujące głównie książki i czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i nauk ścisłych.

IEEE Xplore

Autorstwa Piotr Janulek

IEEE Xplore Biblioteka Cyfrowa jest potężnym źródłem treści naukowych i technicznych firmowanym przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i jej partnerów wydawniczych.

PN-ISO 690:2010 IDT

Autorstwa Piotr Janulek
PN-ISO 690:2010 IDT

Norma Międzynarodowa zawiera wskazówki dotyczące opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na wszelkiego typu zasoby informacji, w tym między innymi: wydawnictwa zwarte,

Dalej

JEL Classification Codes

Autorstwa Piotr Janulek

System opracowanymi przez Journal of Economic Literature.

Dalej

SSRN to strona poświęcona rozpowszechnieniu wyników badań społeczności naukowej na wczesnym etapie, co pozwala autorowi zawierają komentarze do ostatecznej wersji artykułu

Researchgate.net

Autorstwa Piotr Janulek

Researchgate.net jest forum społecznym środowiska naukowego. Można się dzielić opublikowanymi tekstami oraz śledzić dorobek innych badaczy.

Academia.edu

Autorstwa Piotr Janulek

Academia.edu jest platformą środowiska akademickiego, gdzie można się dzielić opublikowanymi tekstami lub zaledwie szkicami oraz poddawać je krytyce przez członków społeczności.

ORCID

Autorstwa Piotr Janulek

ORCID jest standardem identyfikacji badacza.

Scopus

Autorstwa Piotr Janulek

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Scopus obejmuje ponad 19.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA.

ibuk.pl

Autorstwa Piotr Janulek

IBUK Libra - platforma książek elektronicznych libra.ibuk.pl

 

КиберЛенинка

Autorstwa Piotr Janulek

КиберЛенинка czyli Naukowa Elektroniczna Biblioteka opiera się na zasadzie otwartej nauki (Open Science), którego głównym celem jest wspieranie działań naukowo-badawczych i promocja tekstów rosyjsojęzycznej.

CYTBIN

Autorstwa Piotr Janulek

CYTBIN jest bazą obejmująca artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Dalej

Biblioteka Narodowa

Autorstwa Piotr Janulek

PolonaRepozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Internetowy System Aktów Prawnych

Autorstwa Piotr Janulek

ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. 

Legalis

Autorstwa Piotr Janulek

 jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis

Dalej

BazEkon

Autorstwa Piotr Janulek

Bibliograficzna pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dalej

EBSCO

Autorstwa Piotr Janulek

Obszerne zbiory baz danych bibliotek publicznych, naukowych, medycznych, firmowych i edukacyjnych.

Dalej

ERIC- baza tekstów edukacyjnych

Autorstwa Piotr Janulek

 to internetowa biblioteka, której misją jest wsparcie edukacji i podejmowania decyzji edukacyjnych.  

Styl referujący i ukryty plagiat

Autorstwa Piotr Janulek

Jak zauważa R. Szarfenberg: „(...)zakamuflowanym plagiatem jest umieszczenie nieco zmienionych fragmentów cudzych tekstów bez cudzysłowów, ale z przypisem do źródła.

Dalej
W górę