Dlaczego hipoteza badawcza powinna być zdaniem twierdzącym

Wybrana dyscyplina nauk empirycznych tworzy i/lub gromadzi wiedzę o zależnościach zmiennych, a nie o braku tych zależności. Tych zależności w badanym zjawisku, w danym przedziale czasu jest skończona liczba. Wiedza ta zawarta jest w zdaniach twierdzących, a nie przeczących.

Np. na kwestie, które prawdopodobnie należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu udanego przedsiębiorstwa to: badania potencjału rynku na produkt czy usługę, lokalizacja, dobór partnerów, biznesplan czy forma organizacyjna (legalizacja). Jest to działanie produktywne, a przesłanki (model biznesu, stan prawny, wybór lokalizacji, wybór partnerów, forma organizacyjna czy marketingowe badania rynku) przybliży nas do obrony hipotezy i przyczyni się do praktycznych dyrektyw. Ilość czynników, które nie określają ww. kwestii jest niemożliwa do ustalenia. Dlatego zdanie na ciekawy temat: Jakie kwestie nie należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu udanego przedsiębiorstwa zgromadzi losowo i arbitralnie jedynie doświadczenia autora (nawet jeśli są to kwestie prawdziwe). Dodatkowo jest to zadanie bezproduktywne. Nie wyprowadzi się ze zdań przeczących przesłanek z których wyciągnie się wniosek. Jakie przesłanki stają za tym, czego nie należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu udanego przedsiębiorstwa: deszczu meteorytów, czy spóźnia się okres, układ gwiazd, waga mózgu itd.

Źródło: Hajduk, Edward (2006): Hipoteza w badaniach społecznych. Poradnik dla studentów. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Uniwersytet Zielonogórski, ss. 23-30.
Utworzono: 07 maj 2021
W górę