Wybrane problemy marketingu webowych serwisów wsparcia innowacji

Czasopismo Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ISBN: 978-83-7246-669-3 Rocznik 2011 Tom Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu Strony 152-160 Twórcy autor Piotr Janulek autor Michał Żebrowski

Abstrakt

W obszarze promocji innowacji istnieje wiele przyjaznych portali internetowych. Na pewno wirtualizacje działań obszaru wsparcia innowacji wymagają szczegółowego auditu, nie wszystkie bowiem funkcje serwisów mają walory jakości marketingowej. Wskazane byłoby wszechstronne, systematyczne, niezależne i regularne badanie, prowadzone w celu zidentyfikowania trudności czy szans rozwojowych oraz sformułowania planów, mających na celu poprawienie wizerunku prezentacji webowej.