Curriculum Vitae

Posted by Piotr Janulek

Entrepreneur and educator, born in 1971 in Częstochowa. Currently, he is the President of the unit in the education system called Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. From 2000, he first worked in an interactive agency, and then as the manager of the Teacher Training Center.

He specialized in organizing conferences and courses, which he implemented in the form of e-learning, long before it became a necessity. One of his greatest business successes is the nationwide law firm ksiegowy-internetowy.pl that supports entities based on full accounting, of which he is the originator and coordinator of this law firm. The success of these projects is measured by the number of clients and the satisfaction of employees who have been working remotely since the beginning of both projects.

He had the opportunity to co-create several valuable ideas and projects contributing to the development of Polish entrepreneurship, including Beskidzkie Business Forum. He also participated in the Management Board of the Silesian Marketing Society. He has been involved in the organization in recent years Teals Breakfast (the largest community of enthusiasts in Europe of Teal Organisation).

Jego praca doktorska dotyczyła istotności mediów społecznościowych na możliwość zaprojektowania innowacyjnych modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Naukowo zainteresowany problemami innowacyjności modeli biznesu. Od 2018 członek międzynarodowego stowarzyszenia badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji Academy of Management oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Autor recenzowanych naukowych artykułów polskich i zagranicznych (m.in. Cambridge, UK; New York, USA). Od 2016 r. jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia z obszaru systemów informatycznych oraz rachunkowości (rachunkowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie).

Poniżej udokumentowane ważniejsze stanowiska i obowiazki. Jestem przedsiębiorcą od 1996 r., a co za tym idzie cześć tych obowiązków również zaprojektowałem. 

Experience

 1. 2016-nadal: Nauczyciel akademicki Akademia WSB Obowiązki dydaktyczne.

 2. 2017-2019: Asystent Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Asystent w Instytucie Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji. Pracownik dydaktyczny.

 3. 2014-nadal: Koordynator projektu, księgowy Ksiegowy-internetowy.pl Stanowisko związane z rachunkowością jednostek oraz koordynacją pracy kancelarii, także w zakresie zdalnego dostępu do usług księgowo-podatkowych.

 4. 2010-nadal: Prezes Zarządu Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Kierowanie placówką: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Placówka Doskonalenia.

Wybrane zajęcia dydaktyczne

 1. 2020: Informatyczne systemy wspomagania zarządzania finansami Celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi informatycznymi systemami wspomagania zarządzania finansami. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 2. 2020: Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami oraz metodami prognozowania i symulacji w celu podejmowania zoptymalizowanych decyzji. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 3. 2021: Rachunek kosztów i wyników Celem zajęć jest zapoznanie studentów z paletą czynności zmierzających do systemowego ujęcia kosztów i wyników, a tym samym do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 4. 2020: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie Celem zajęć jest zaprezentowanie w postaci praktycznych warsztatów jak funkcjonują systemy informacyjne w przedsiębiorstwie. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 5. 2020: Wykorzystanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych Celem warsztatu jest jest zdobycie umiejętności informacyjnych w zakresie strategii wyszukiwania informacji w różnych źródłach i mediach na potrzeby prac dyplomowych. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

Edukacja

 1. 2021: Doktorat w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Akademia WSB. Tytuł: Media społecznościowe w procesie projektowania innowacyjnych modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Wyróżnienie.

 2. 2014-2020: Seminarium Doktorskie Akademia WSB Słuchacz Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.

 3. 2013-2014: Studia podyplomowe Akademia WSB Studia kwalifikacyjne rachunkowość i finanse.

 4. 2012-2013: Studia podyplomowe Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Przygotowanie pedagogiczne zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 5. 2000-2002: Magister Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: zarządzanie firmą i języki obce. Praca dyplomowa obroniona na 5: Tytuł pracy: Rekrutacja marketingowa.

 6. 1997-2000: Licencjat WSEH w Bielsku-Białej, kierunek: marketing i zarządzanie. Praca dyplomowa obroniona na 5: Tytuł pracy: Franchising drogą do pierwszej własnej działalności gospodarczej w warunkach wysokiego bezrobocia.

Wybrane publikacje

 1. 2022: Projektowanie modeli biznesu usług profesjonalnych w mediach społecznościowych, P. Janulek. Centrum Myśli Strategicznych, Sopot.

 2. 2020: Tokenisation as the specific digitalisation of business models M. Jabłoński, P. Janulek Scalability and Sustainability of Business Models in Circular, Sharing and Networked. Wydawca Cambridge Scholars Publishing, s. 168–178.

 3. 2019: Wybrane problemy digitalizacji usług profesjonalnych  P. Janulek, R. Partyka Humanizacja Pracy 3 (1), s.101–114.

 4. 2018: Tokenization as a form of payment and valuation professional, scientific, specialist and technical activities P. Janulek w: Financial Management in Conditions of Sustainable Development, red. J. Łukomska-Szarek i W. Szczepaniak. Wydawca: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 15–21.

 5. 2018: Managing the Virtual Values of E-Business Models M. Jabłoński, P. Janulek w: Strategic Value Management: A Dynamic Perspective. Wydawca: Nova Science Pub Inc, s. 29–44.

 6. 2017: Trends Supporting Innovative Business Models - Bibliography Collecting and Ordering P. Janulek Marketing i Zarządzanie, 3 (49) ss.149–162.

 7. 2016: Open Innovations and Projects of Business Modelling P. Janulek Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1 (17), 257–268.

 8. 2011: Wybrane problemy marketingu webowych serwisów wsparcia innowacji P. Janulek, M. Żebrowski Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 152-160.

Organizacje

 1. 2021-11-nadal: Toastmasters International Członek.

 2. 2021-nadal: Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Członek komitetu organizacyjnego.

 3. 2019-nadal: Turkusowe Śniadania Opiekun lokalny.

 4. 2018-nadal: Academy of Management Członek międzynarodowego stowarzyszenia badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji.

 5. 2018-nadal: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej Członek.

 6. 2008-2009: Śląskie Towarzystwo Marketingowe Członek zarządu.

Udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych

 1. 2022-05-13-14: IX Konferencja Naukowa Doktorantów Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami, Akademia WSB.

 2. 2021-11-18-19: Konferencja Naukowa Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, Akademia Kaliska.

 3. 2019-05-20: Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa Modele Biznesu – Wyzwania Strategiczne, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

 4. 2018-10-18: Konferencja Naukowa  Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Nauka - Biznes- Samorząd Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania.

 5. 2018-09-27, 28: Konferencja Finanse w płaskim świecie. Globalizacja – Cyfryzacja – Zrównoważony rozwój Politechnika Częstochowska.

 6. 2018-09-20,21: Konferencja międzynarodowa TechSpo’18: Władza algorytmów? Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

 7. 2018-05-29: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

 8. 2017-05-26: XXI Warsztaty Metodologiczne imienia Profesora Stefana Mynarskiego Dane – źródła i pochodzenie a wiedza. Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania.

 9. 2017-05-13,14: Konferencja naukowa IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

 10. 2017-03-16,17: Konferencja naukowa Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dąbrowa Górnicza.

 11. 2016-10-21: Konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców pt.: Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy. Organizator: GWSH, Katowice.

 12. 2015-05-09: Konferencja naukowa II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

 13. 2007-03-15: Międzynarodowa konferencja naukowa Современные направления теоретических и прикладных исследований, Organizator: Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота, Украины, Одесский национальный морской университет. Odessa.

Szkolenia

 1. 2022: Szkolenie z certyfikatem Heros Navigares®. Certyfikowany Trener Gry Podróż Bohatera®

 2. 2019: Szkolenie Akademia Web of Science i InCites dotycząca procesu selekcji konferencji do bazy Web of Science Core Collection.Clarivate Analytics, Munich, Germany.

 3. 2019: Szkolenie z certyfikatem Uprawnienia Champion Citavi, Zürich.

 4. 2017: Szkolenie Podstawy modelowania systemów w języku UML, Comarch, Kraków.

W górę