Rejestracja uczestników i przydział stanowisk komputerowych

To ważne dla uczestników warsztatów, jak i wszystkich uczestników obecnych w sali. Oczywiście większość z Was, będzie śledzić obrady zdalnie, ze Swojego komputera. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy przeglądarka np. Google Chrome.

Sesja plakatowa

Celem sesji jest umożliwienie jak największej liczbie osób zaprezentować siebie i swoje badania. Odpowiednie tematy to opis prac w toku, projekty pracy dyplomowej, komunikaty z badań, które są lub będą publikowane gdzie indziej. To nie konkurs, ale okazja, otrzymania informacji zwrotnych i sugestii. Autorzy, którzy są autorami artykułu prezentowanego w sesjach, mogą uczestniczyć w sesji posterowej, ale temat plakatu powinien różnić się od artykułu. Link do Plakatów...tutaj.

Sesja 1: Nauki o zarządzaniu - koncepcje, trendy, mody.

Aby zachować spójność tematyczną dokonano podziału na dwie sesje. I tak w pierwszej pojawią się artykuły naukowe z badań własnych (osobna monografia). 

Sesja warsztatowa: menedżer bibliografii

4 godzinne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanych poszukiwaniem źródeł w zasobach tzw. deep Web. Dydaktyk przećwiczy z Wami jak metodycznie wyszukiwać i porządkować literaturę wykorzystując do tego bazy danych w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, jakimi są m.in. menedżery bibliografii i aplikacje do tworzenia wirtualnych map myśli . Tego typu działania, które już niedługo staną się stałym elementem warsztatu, powinny mieć szczególne znaczenie właśnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, której zasadniczym celem jest szukanie coraz to nowszych rozwiązań wpływających na lepszą organizację i większą efektywność wykonywanych zadań i prac.