Rejestracja uczestników i przydział stanowisk komputerowych

To ważne dla uczestników warsztatów, jak i wszystkich uczestników obecnych w sali. Oczywiście większość z Was, będzie śledzić obrady zdalnie, ze Swojego komputera. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy przeglądarka np. Google Chrome.

Sesja 2: Wskazówki i narzędzia metodyczne - badania w dziedzinie nauk ekonomicznych

Aby zachować spójność tematyczną podzielono dyskusję na osobne sesje (odrębne monografie). W sesji drugiej znajdą się prezentacje dotyczące kwestii paradygmatów, wynikających stąd wskazań metodologicznych oraz opis wybranych metod i technik badawczych przydatnych w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Sesja 1: Nauki o zarządzaniu - koncepcje, trendy, mody.

Aby zachować spójność tematyczną dokonano podziału na dwie sesje. I tak w pierwszej pojawią się artykuły naukowe z badań własnych (osobna monografia). 

Sesja warsztatowa: menedżer bibliografii

4 godzinne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanych poszukiwaniem źródeł w zasobach tzw. deep Web. Dydaktyk przećwiczy z Wami jak metodycznie wyszukiwać i porządkować literaturę wykorzystując do tego bazy danych w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, jakimi są m.in. menedżery bibliografii i aplikacje do tworzenia wirtualnych map myśli . Tego typu działania, które już niedługo staną się stałym elementem warsztatu, powinny mieć szczególne znaczenie właśnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, której zasadniczym celem jest szukanie coraz to nowszych rozwiązań wpływających na lepszą organizację i większą efektywność wykonywanych zadań i prac.