Dr inż. Paulina Gajewska

 Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z metodami oceny jakości usług.

Czytaj więcej...

Dr Magdalena Wróbel

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Laureatka XI edycji Konkursu Verba Veritatis.

Czytaj więcej...

Dr Katarzyna Piskrzyńska

Katarzyna Piskrzyńska

 Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z metodami oceny jakości usług, kontrolą zarządczą, zarządzaniem zasobami ludzkimi, satysfakcją konsumenta a także z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem czasem i technikami motywacyjnymi oraz zarządzaniem sobą w czasie. 

Czytaj więcej...

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Waćkowski

Ekonomista, informatyk, matematyk. Profesor nadzwyczajny Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji; Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych. 

Czytaj więcej...

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sułek

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka

Włodzimierz Sroka

Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górnicze. Znany i ceniony ekspert z zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem, fuzji i przejęć.

Czytaj więcej...

Dr Małgorzata Smolarek

Adiunkt i Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie Społecznej Akademii Nauk. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Czytaj więcej...

Dr Joanna Dzieńdziora

Joanna Dzieńdziora

Katedra Zarządzania Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Czytaj więcej...

Prof. nadzw. dr hab. Adam Jabłoński

Katedra Zarządzania Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy.

Czytaj więcej...

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński

Katedra Zarządzania Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy.

Czytaj więcej...

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Katedra Zarządzania Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Czytaj więcej...