Wymagania wydawnicze

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny danego wydawnictwa, podpisują umowę licencyjną. Wszystkie dokumenty, które należy przesłać - w tym umowa- dostępne dla zalogowanych użytkowników. Poniżej kilka wskazówek i wytycznych:

  1. Streszczenie przeczytane w oderwaniu od reszty pracy ma informować o jej zawartości; powinno zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski,
  2. Struktura: wstęp (zawierający m.in. określenie przedmiotu i celu artykułu), część teoretyczną (zawierającą przedstawienie obecnego stanu wiedzy, przegląd literatury), omówienie metodologicznych aspektów badań i analizę wyników badań (w przypadku oryginalnych artykułów naukowych), wnioski, – wykaz cytowanej literatury, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa klucze w języku polskim i angielskim (min 4, max 6).
  3. Objętość artykułu w arkuszach wydawniczych: max 1 (max 40.000 znaków ze spacjami).

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież