Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja-abstarct

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z abstraktem artykułu naukowego: 31 marca 2018 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dostarczenie pełnej wersji artykułu naukowego: 15 kwietnia 2018 r. Przeprowadzenie procedury recenzyjnej: 30 kwietnia 2018 r.

Calendar:
Nauka
Date:
31-03-2018