Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja


Celem konferencji jest przeprowadzenie wielowymiarowego dyskursu naukowego na bardzo istotny temat z punktu widzenia nowych trendów teoretycznych jak i praktycznych dotyczących zarządzania strategicznego i zarzadzania finansami. Konferencja poświęcona jest penetracji zagadnienia wartości jako kluczowej determinanty współczesnego prowadzenia biznesu.   

http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zarzadzanie-wartoscia-strategiczna-przedsiebiorstw-kreowanie-przechwytywanie-i-migracja
Calendar:
Nauka
Date:
29-05-2018

Comments