Strategic Value Management: A Dynamic Perspective

4,000-35,000 słowa (chyba Expert Komentarzach lub krótkie komunikaty). Dłuższe, bardziej rozbudowane składki są zachęcani. W przypadku lateksu lub podobnego programu, lub gdy rozdział zawiera wiele danych tabelarycznych, grafiki lub formuły matematyczne, zakres stron od 10-50 stron jest dopuszczalne.
Polecane tematy:1.Założenie koncepcji strategicznego zarządzania wartościami - doświadczenia i wyzwań.2. Krytyczna analiza metod wspierających wdrażanie koncepcji zarządzania strategicznego.3. Zarządzanie wartością jako kluczowy czynnik dla projektowania modeli biznesowych.4. Strategiczne zarządzanie wartościami jako czynnik wzrostu wartości firm. 5. Tworzenie wartości dla klientów6. Organizacja wartościowa - kluczowe czynniki i cechy.7. Dynamiczne zarządzanie wartością jako czynnikiem efektywności projektowania nowoczesnych modeli biznesowych.8. Atrakcyjność modelu biznesowego opartego na oferowanej wartości dla klientów i innych zainteresowanych stron.9. Optymalizacja strategii tworzenia wartości dla akcjonariuszy.10. Dynamiczne czynniki zarządzania wartościami dla akcjonariuszy - współczesne trendy.11. Kluczowe wskaźniki efektywności dla oceny wartości dla organizacji non-profit.12. Zasady projektowania i eksploatacji systemów pomiarowych do oceny wartości przedsiębiorstw.13. Wspomagane komputerowo systemy pomiaru wartości.14. Systemy Business Intelligence do oceny wartości - zalety i wady - bariery podczas wdrażania.15. Innowacyjne modele biznesowe oparte na atrakcyjności propozycji wartości dla klientów - przykłady. 16. Dynamika zmian w systemach zarządzania wartościami przedsiębiorstwa17. Zarządzanie trwałymi wartościami.18. Elastyczność, skalowalność i zwinność modeli biznesowych w porównaniu do strategicznego zarządzania wartościami.19. Wartość jako czynnik odpowiedzialnego biznesu społecznego.20. Zarządzanie kosztami - współczesne wyzwania, ograniczenia i bariery rozwoju.21. Metody wyceny przedsiębiorstw.22. "Udostępnianie gospodarki" w modelach biznesowych w porównaniu z systemami dostarczania wartości.23. Innowacyjne metody wychwytywania wartości z rynku.24. Studia przypadku.
Calendar:
Instytut Przedsiębiorczości i Innowacji
Date:
23-10-2017 - 31-01-2018

Comments