Seminarium Naukowe Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji organizowane wspólnie z Instytutem Naukowym Zarządzania

W trakcie Seminarium będzie zaprezentowana propozycja Tematu Pracy Doktorskiej Pana mgr. Daniela Dulęby, którego opiekunem Naukowym jest Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński.Temat wystąpienia: Zarządzanie wartością strategiczną w modelach biznesu aptek.
Calendar:
Instytut Przedsiębiorczości i Innowacji
Date:
26-02-2018 15:00 - 16:00