BazEkon

Bibliograficzna pełnotekstwa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

i uzupełniana wspólnie z tą Biblioteką przez:Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej,Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.