Legalis

 jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis

on-line aktualizowane są codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.: - akty prawne -orzecznictwo -wzory pism i umów - monografie prawnicze.