29
Gru
2016

Rekrutacja informatyków

Informatyka w globalnym świecie /Wydawnictwo PJWSTK ISBN: 83-89244-57-8 cop. 2006 Tom I- Strony 157–162 Twórcy autor Piotr Janulek autor Kazimierz Waćkowski.

Twój komentarz
Czytaj więcej...
29
Gru
2016

Wybrane problemy marketingu webowych serwisów wsparcia innowacji

Czasopismo Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ISBN: 978-83-7246-669-3 Rocznik 2011 Tom Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu Strony 152-160 Twórcy autor Piotr Janulek autor Michał Żebrowski

Twój komentarz
Czytaj więcej...
28
Gru
2016

Rekrutacja kadry inżynierskiej

Ekonomia, technika, zarządzanie/Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej ISSN: 1234-3927 2006 Tom VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Strony 143–150 Twórcy autor Piotr Janulek autor Kazimierz Waćkowski.

Twój komentarz
Czytaj więcej...
29
Gru
2016

Matematyka dla każdego - czyli nauczanie na odległość na przykładzie Otwartego Projektu Matematycznego www.Matematyka.org

Informatyka w globalnym świecie /Wydawnictwo PJWSTK ISBN: 83-89244-57-8 2006 Tom I- Strony 169–172 Twórcy autor Piotr Janulek autor Kazimierz Waćkowski.

Twój komentarz
Czytaj więcej...
21
Maj
2017

Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii

w redakcji

Twój komentarz
28
Gru
2016

Warunki rozwoju e-learning akademickiego

Ekonomia, technika, zarządzanie/Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej ISSN: 1897-2683 2007 Tom VIII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej Strony 36–42 Twórcy autor Piotr Janulek autor Kazimierz Waćkowski.

Twój komentarz
Czytaj więcej...
29
Gru
2016

Wybrane zagadnienia bibliograficzne a zarządzanie

Praca zb. pod red. Małgorzaty Smolarek pt. Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach
Oficyna Wydawnicza Humanitas,
Sosnowiec 2016, ISBN 978-83-64788-61-1.

Twój komentarz
Czytaj więcej...