ERIC- baza tekstów edukacyjnych

 to internetowa biblioteka, której misją jest wsparcie edukacji i podejmowania decyzji edukacyjnych.  

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ jest katalogiem on-line, który indeksuje i zapewnia dostęp do wysokiej jakości czasopism recenzowanych. Wszystkie usługi DOAJ są bezpłatne.

Czytaj więcej...

EBSCO

Obszerne zbiory baz danych bibliotek publicznych, naukowych, medycznych, firmowych i edukacyjnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Web of Science Core Collection

BazEkon

Bibliograficzna pełnotekstwa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Czytaj więcej...

Scopus

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Scopus obejmuje ponad 19.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA.

Legalis

 jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis

Czytaj więcej...

Governica.com

Governica.com to internetowy przewodnik prezentujący standardy i najlepsze praktyki zarządzania organizacjami. Na portalu Governica.com można podzielić się z innymi czytelnikami ważnymi informacjami z różnych dziedzin zarządzania. Artykuły mogą tworzyć i współredagować wszyscy zarejestrowani użytkownicy - Governauci.

Internetowy System Aktów Prawnych

ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. 

Crunchbase

Crunchbase jest miejsce odkrywania trendów w branży, inwestycji i informacje o setkach tysięcy przedsiębiorstw publicznych i prywatnych na całym świecie: od start-up'ów do 500s Fortune.

Biblioteka Narodowa

PolonaRepozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Academia.edu

Academia.edu jest platformą środowiska akademickiego, gdzie można się dzielić opublikowanymi tekstami lub zaledwie szkicami oraz poddawać je krytyce przez członków społeczności.

CYTBIN

CYTBIN jest bazą obejmująca artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Czytaj więcej...

Researchgate.net

Researchgate.net jest forum społecznym środowiska naukowego. Można się dzielić opublikowanymi tekstami oraz śledzić dorobek innych badaczy.

КиберЛенинка

КиберЛенинка czyli Naukowa Elektroniczna Biblioteka opiera się na zasadzie otwartej nauki (Open Science), którego głównym celem jest wspieranie działań naukowo-badawczych i promocja tekstów rosyjsojęzycznej.

Social Science Research Network (SSRN)

SSRN to strona poświęcona rozpowszechnieniu wyników badań społeczności naukowej na wczesnym etapie, co pozwala autorowi zawierają komentarze do ostatecznej wersji artykułu

ibuk.pl

IBUK Libra - platforma książek elektronicznych libra.ibuk.pl

 

Infona

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

IEEE Xplore

IEEE Xplore Biblioteka Cyfrowa jest potężnym źródłem treści naukowych i technicznych firmowanym przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i jej partnerów wydawniczych.

Innoget

Innoget to globalna sieć dla innowacyjnych przedsiębiorstw, naukowców, Start-up'ów, ekspertów.

Elsevier

Wydawnictwo naukowe publikujące głównie książki i czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i nauk ścisłych.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

African Journals Online (AJOL)

Indeks czasopism naukowych typu otwarte źródło dla czasopism publikowanych w Afryce.

Towarzystwo Naukowe Prakseologii

INASP Journals Online

Indeks czasopism naukowych typu otwarte źródło dla czasopism publikowanych w Bangladeszu, Nepalu, Sri Lance, Ameryce Centralnej i Mongolii.