Szkoła naukowa

Szkołą naukowa (szkołą biznesu  w systemie anglosaskim) stanowi instytucjonalne odzwierciedlenie paradygmatu w środowisku akademickim.

Źródło: Sułkowski Łukasz, 2013, Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013, s. 270.