Misja

Misją serwisu jest popularyzowanie dobrych praktyk w prowadzeniu rzetelnych badań poprzedzonych zorganizowanym, metodycznym przeglądem literatury przedmiotu, wspierający motywację do własnego rozwoju.

Głównym celem jest zaprezentowanie specyfiki metodologii badań w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak metodycznie wyszukiwać i porządkować literaturę z zakresu tej dyscypliny wykorzystując do tego bazy danych w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, jakimi są menedżery bibliografii itp. Tego typu działania, które już niedługo staną się stałym elementem metodologii badań naukowych, powinny mieć szczególne znaczenie właśnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, której zasadniczym celem jest szukanie coraz to nowszych rozwiązań wpływających na lepszą organizację i większą efektywność wykonywanych zadań i prac.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież