Termin nadsyłania pełnych treści

Termin nadsyłania pełnych treści artykułów upływa 30.11.2017 r.

Termin dokonania opłaty

Termin dokonania opłaty konferencyjnej upływa 01.12.2017 r.

Termin nadesłania prac plakatowych

Termin nadesłania prac plakatowych do sesji plakatowej upływa 05.12.2017 r.

Ostateczny termin zgłoszenia na warsztaty

Ostateczny termin zgłoszenia na warsztaty upływa 05.12.2017 r.

Termin konferencji

Konferencja z Internetu jako miejsca konferencji co oznacza, że uczestnicy mogą uczestniczyć w konferencji z dowolnego miejsca na świecie.

Termin nadsyłania tematów i streszczeń referatów/ artykułów

Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu (z podaniem sesji tematycznej konferencji) z tytułem artykułu, autorami, proponowaną sesją prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie (nie dotyczy sesji plakatowej) do 05.11.2017 r. Wypełnij formularz...

Termin dokonania opłaty promocyjnej

Termin dokonania opłaty promocyjnej. Jeśli rejestracja nastąpi przed 20.10.2017, oplata za uczestnictwo jest pomniejszona o  -15%. Dokonaj opłaty...