Wymagania wydawnicze

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny danego wydawnictwa, podpisują umowę licencyjną. Wszystkie dokumenty, które należy przesłać - w tym umowa- dostępne dla zalogowanych użytkowników. Poniżej kilka wskazówek i wytycznych:

Czytaj więcej...

Wydawnictwo pokonferencyjne, Punktacja MNiSW

Konferencja jest internetowa, ale wszystkie wystąpienia znajdą się na łamach wydawnictw patronujących wydarzeniu, po zakwalifikowaniu na podstawie recenzji.

Czytaj więcej...